Styrelsen

Styrelsens ledamöter finns här på hemsidan, på föreningens Facebooksida och i skolkatalogen.

Alla föräldrar och elever är välkomna att kontakta oss med önskemål!

Föräldrar som är intresserade av att arbeta i föreningen är varmt välkomna

att kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Styrelse

 

Ordförande

Pia Eliasson

 

Kassör

Anna P Fredlund

 

Sekreterare

Michał Górny

 

Övriga ledamöter

Anna-Sara Sundkvist
Mattias Norling

Madelaine Lagestrand

 

Suppleant
Maria Waldevik 

 

Revisor

Lena Svensson

 

Revisorssuppleant

Anna Attefall

 

 

Valberedning

Ordförande: Sara Björkman

Ledamöter: Vakanta