Kalendarium

Bergadagen 22 september 11:00-13:00

Aktiviteter
Datum Plats

Föreläsning: Caroline Engvall

Ungas utsatthet på nätet

Börjar ca 19:30

 

Information från Eriksbergsskolans fritidsgård om droganvändningen i Uppsala med närområde börjar klockan 18:30. 

 

På grund av känsligt innehåll bjuds endast vuxna till föreläsningen denna gång!

25 april kl 18:30

Eriksbergsskolans aula

Skolan jobbar för säkrare utemiljö

Skolan har beställt några åtgärder för att säkra utemiljön. Underlaget vid lekplatserna behöver bli mer dämpande och informationsskyltar med hänvisning vid olycksfall eller skadad utrustning ska sättas upp. 

 

Nivåerna av radon ska vara inom godkända gränser, enligt rektor Anna Leon. Mätningarna gjordes 2015.

 

Berga föräldraförening har också hört sig för hos rektorn om möjligheten att få till en isrink vid idrotssalen. Än så länge finns det inget beslut om det, men frågan ska tas upp av skolledningen.

 

Berga föräldraförening är en fristående förening som jobbar för att förbättra saker i vår skola. Föreningen är till för alla elever och föräldrar på Bergaskolan. I ett nära samarbete med skolledningen framför vi föräldrarnas synpunkter, önskemål och krav. Vi har hittills bidragit ekonomiskt till bl.a. resor och aktiviteter som förgyller skoldagarna. Andra bidrag från föreningen är glass till alla elever den första skoldagen på höstterminen och rosor till avgångsklasserna vid skolavslutning på våren.