Vill du bli medlem?

Medlem i föreningen blir man genom att betala in årsavgiften på 125 kronor per familj till Postgironummer: 497 468-9. Inbetalningskort medföljer skolkatalogen. Men det går lika bra att betala via sin internetbank.

 

 

Frivilliga bidrag mottages tacksamt till Postgironummer: 497 468-9, antingen på samma inbetalningskort som bifogats med skolkatalogen, eller på annat sätt.

 

Alla pengar som kommer in till föreningen går till att stödja eleverna!

 

Bli medlem i Berga föräldraförening!

 

Vi är en ideell och fristående förening som verkar för en bra relation mellan skolledningen och alla elever med föräldrar på Bergaskolan och Berga särskola.

 

Vi anordnar bland annat Bergadagen; en lördag i maj där alla klasser är med och ansvarar för en station som t ex loppis, fika, basket etc. Bra gemenskap under dagen då alla träffas!

 

Alla pengar som kommer in till föreningen från medlemskap och Bergadagen delas ut på olika sätt, bland annat till uppskattade klass- och resebidrag för att eleverna ska kunna göra resor och aktiviteter som förgyller skoldagarna.

 

Vi anordnar också föreläsningar och andra aktiviteter om som rör oss som föräldrar, våra barn och vår skola.