Verksamheter under året

BERGADAGEN arrangeras av föreningen och infaller en lördag i början av maj och är en viktig aktivitet för föreningen. Den skapar engagemang och gemenskap i klasserna och ger en god inkomst till föreningen. Varje klass har en egen aktivitet ute på skolgården, t ex loppmarknad, bollkastning, lotteri, brödförsäljning mm. Intäkterna går till föreningen som senare under året delar ut bidrag till olika aktiviteter i klasserna. Planeringen för Bergadagen sker på klassombudsmöten under vårterminen.

 

Berga föräldraförening skall vara en länk mellan elever med föräldrar och skolan. Det är vår förhoppning att det skall råda en öppen och trygg stämning och att såväl föräldrar som skolledning kan ha en öppen dialog med oss.

 

Bergadagen som vi firar i maj ger anledning till många trevliga möten.