Sekretesspolicy


reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA-tjänsten som tillhandahålls av Google Inc. (Google) för att skydda dina inmatningar via internetformulär på denna webbplats. Plugin-programmet kontrollerar att du är en person för att förhindra att vissa webbfunktioner används (på olämpligt sätt) av spambottar (särskilt kommentarer). Denna plugin-fråga omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som krävs av Google för Google reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommuniceras och används din inmatning av Google. Din IP-adress är dock tidigare kortad av Google i medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som är part i avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är som sådan anonym. Endast i undantagsfall överförs en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och kortas där. Google använder informationen för att utvärdera din användning av denna tjänst på uppdrag av operatören av denna webbplats. IP-adressen som tillhandahålls av reCaptcha från webbläsaren får inte slås samman med andra data från Google.
Denna datainsamling omfattas av Googles (Google Inc.) regler för dataskydd. För mer information om Googles sekretesspolicy kan du besöka: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
Genom att använda reCAPTCHA-tjänsten samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.