Dokument

För ansökan av resebidrag: Hämta hem ansökan, fyll i och skicka/lämna till kassören för H&S. Utbetalning sker enligt överenskommelse med kassören på lämpligt vis. Lycka till och ha så roligt på resan! 

Verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Adobe Acrobat-dokument 464.8 KB
Bli medlem inkl pgnummer Berga föräldraförening_okt 2015
Alla inbetalningar görs på föreningens Plusgirokonto.
Bli medlem inkl pgnummer Berga föräldraf
Adobe Acrobat-dokument 107.1 KB
Inbjudan Hälsokväll 2015-11-11
Inbjudan Hälsokväll Bergaskolan.pdf
Adobe Acrobat-dokument 193.9 KB
Ansökan resebidrag
Resebidrag.doc
Microsoft Word-dokument 36.0 KB
Stadgar
STADGAR för BERGA HEM OCH SKOLAFÖRENING Antagna vid ordinarie årsmöte den 29 februari 2000. Reviderade vid årsmöte den 16 februari 2011.
Stadgar Berga HoS 000229 (rev110216).pdf
Adobe Acrobat-dokument 237.8 KB
Därför en hem- och skolaförening!
En PowerPoint-presentation av föreningen och vad den gör
Presentation Berga hem- och skolaförenin
Microsoft Power Point-presentation 454.8 KB
SÄKRA SKOLVÄGAR BERGASKOLAN
Inventering av skolvägar i anslutning till Bergaskolan, Uppsala kommun
KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING
Bergaskolan_rapport_20141112 (web).pdf
Adobe Acrobat-dokument 1.2 MB
Säkra Skolvägar - Återkoppling fån medlemmar
Återkoppling, fån medlemmar i Bergaskolans Hem och Skolaförening, Kungsgärdets egnahems och Fruktodlarförening och Kåbo-Berga Villaförening angående rapporten: Säkra Skolvägar - Bergaskolan_rapport_20141031
Säkra Skolvägar - Bergaskolan Kommentare
Microsoft Word-dokument 1.4 MB
Skrivelse angående detaljplan för Rosenal
Skrivelse från Bergaskolans Hem‐ och skolaförening och Bergaskolans rektor
angående detaljplan för Rosendalsfältet i Uppsala kommun, dnr: PLA 2012‐020172
Skrivelse från Berga hem- och skolafören
Adobe Acrobat-dokument 177.3 KB
Detaljplan för Rosenal med kommentarer
Detaljplan för Rosendalsfältet i Uppsala kommun, dnr: PLA 2012‐020172 med kommentarer
Detaljplan för Rosendalsfältet - Planbes
Adobe Acrobat-dokument 4.5 MB